ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

___

Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015

Η Χάρλας Διεθνείς Μεταφορές Α.Ε. έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει, συντηρεί και βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και αποτελείται από ένα σύνολο διεργασιών, διαδικασιών, πόρων και μεθόδων παρακολούθησης που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών. Διαβάστε περισσότερα…

___

Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 27001:2013

Για την ΧΑΡΛΑΣ, η ασφάλεια και η προστασία πληροφοριών δεν αποτελεί απλώς υποχρέωση τήρησης των κανονιστικών απαιτήσεων. Είναι επίσης και μία σαφής ένδειξη της ποιότητας των υπηρεσιών και μια βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης. Διαβάστε περισσότερα…

___

Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Αριστείας

Το ταξίδι μας για την επιχειρηματική αριστεία ήταν σταθμός για την Εταιρείας μας. Σήμερα, χρειάζεται όσο ποτέ να δουλέψουμε ενωμένοι με πίστη ώστε να αντιστρέψουμε την υφεσιακή πορεία σε σταθερότητα και μετά σε ανάπτυξη. Διαβάστε περισσότερα…

___

Πιστοποιητικό IATA

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Εταιρεία μας από το 1973 έλαβε από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA) πιστοποιητικό για την  επιτυχή ένταξη της στην οικογένεια ΙΑΤΑ. Διαβάστε περισσότερα…

___

Πιστοποιητικό AEO

Από την 10η Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία μας Χάρλας Α.Ε. γίνεται  κάτοχος Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEOF: Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές απλουστεύσεις /Ασφάλεια και προστασία). Διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων