Ιστορικο

1969
1973
1978
1982
1983
1990
1994
1998
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2015
2016
2018
2019
2020

1969

Έτος ίδρυσης και δραστηριοποίησης της “ΧΑΡΛΑΣ” στο χώρο των διεθνών μεταφορών.

1973

 

  Η Εταιρεία  μας εγκρίνεται σαν ένα από τα πρώτα  μέλη ΙΑΤΑ στην Ελλάδα. Ίδρυση τμήματος αεροπορικών μεταφορών.

 

 

1978

 

Η Εταιρεία μας γίνεται μέλος του IASA GROUP.

 

1982

 

Ανάληψη και οργάνωση του πρώτου, στην Ελλάδα, ετήσιου παγκοσμίου συνεδρίου του IASA GROUP.

 

1983

 

Η εταιρεία μας γίνεται μέλος σε ένα παγκόσμιο group το ROCKIT AIR CARGO που εξειδικεύεται στη μεταφορά  των παγκοσμίων φήμης μουσικών συγκροτημάτων, στη μεταφορά έργων τέχνης και εκθεσιακών.

 

1990

 

Η Εταιρεία μας γίνεται μέλος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

1994

 

Ανάληψη και οργάνωση για δεύτερη φορά του ετήσιου παγκόσμιου συνεδρίου διεθνών διαμεταφορέων-μελών του IASA GROUP. Συγχαρητήρια και ενθουσιώδεις κριτικές από το σύνολο των συμμετεχόντων, στέφουν με απόλυτη επιτυχία την προσπάθειά μας.

 

1998

Ίδρυση τμήματος θαλάσσιων μεταφορών

2001

 

Αποδεχόμαστε την πρόσκληση ενός ακόμη ισχυρού, παγκόσμιου δικτύου διαμεταφορέων, του AWLN GROUP, για ένταξη στην οργάνωση του.

 

2002

Ίδρυση τμήματος οδικών μεταφορών.

2004

Περήφανα συμμετέχουμε στο μεγάλο στοίχημα των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας προσφέροντας τις υπηρεσίες μας για την μεταφορά των συστημάτων παροχής εφεδρικής ηλεκτρικής ενέργειας και εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

2005

Αποθήκη 5000 τ.μ.

2006

Ίδρυση τμήματος μεταφοράς ανταλλακτικών πλοίων

2007

Αποδεχόμαστε την πρόσκληση ενός ακόμη ισχυρού, παγκόσμιου δικτύου διαμεταφορέων, του AIR & OCEAN PARTNERS (AOP).

2008

Απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2015 

2009

Ίδρυση τμήματος μεταφοράς εκθεσιακών υλικών

2010

Αποδεχόμαστε την πρόσκληση ενός ακόμη ισχυρού, παγκόσμιου δικτύου διαμεταφορέων, του PPL NETWORK.

2013

Η Εταιρεία μας διακρίθηκε με το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας 1o αστέρι το οποίο προάγεται από τον Οργανισμό European Foundation of Quality Management – EFQM.

2015

Η Εταιρεία μας διακρίθηκε με το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας 2o αστέρι το οποίο προάγεται από τον Οργανισμό European Foundation of Quality Management – EFQM.

2016

Αποδεχόμαστε την πρόσκληση δύο ακόμη ισχυρών, παγκόσμιου δικτύου διαμεταφορέων, του HCL Group (ECU Line Worldwide) καθώς και του IELA Group (International Exhibition Logistics Association).

2018

Η Εταιρεία μας διακρίθηκε με το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας 3o αστέρι το οποίο προάγεται από τον Οργανισμό European Foundation of Quality Management – EFQM.

2019

Η Εταιρεία μας γίνεται κάτοχος του ISO 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

2020

Η Εταιρεία μας γίνεται  κάτοχος Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEOF) Πιστοποιητικό ΑΕΟ
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων