Ιστορικό

1969 : Έτος ίδρυσης και δραστηριοποίησης της “ΧΑΡΛΑΣ” στο χώρο των διεθνών μεταφορών.
1973 : Η Εταιρεία  μας εγκρίνεται σαν ένα από τα πρώτα  μέλη ΙΑΤΑ στην Ελλάδα.
1978 : Η Εταιρεία μας γίνεται μέλος του IASA GROUP.
1982 : Ανάληψη και οργάνωση του πρώτου, στην Ελλάδα, ετήσιου παγκοσμίου συνεδρίου του IASA GROUP.
1983: Η εταιρεία μας γίνεται μέλος σε ένα παγκόσμιο group το ROCKIT AIR CARGO που εξειδικεύεται στη μεταφορά  των παγκοσμίων φήμης μουσικών συγκροτημάτων, στη μεταφορά έργων τέχνης και εκθεσιακών.
1990 : Η Εταιρεία μας γίνεται μέλος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.
1994 : Ανάληψη και οργάνωση για δεύτερη φορά του ετήσιου παγκόσμιου συνεδρίου διεθνών διαμεταφορέων-μελών του IASA GROUP. Συγχαρητήρια και ενθουσιώδεις κριτικές από το σύνολο των συμμετεχόντων, στέφουν με απόλυτη επιτυχία την προσπάθειά μας.
2000 : Αποφασίζουμε την αλλαγή της εταιρικής μορφής της Εταιρείας μας, που μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την μετάβασή της στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Ταυτόχρονα ξεκινάμε την εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος επενδύσεων και εκσυγχρονισμού.
2001 : Αποδεχόμαστε την πρόσκληση ενός ακόμη ισχυρού, παγκόσμιου δικτύου διαμεταφορέων, του AWLN GROUP, για ένταξη στην οργάνωση του.
2004 : Περήφανα συμμετέχουμε στο μεγάλο στοίχημα των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας προσφέροντας τις υπηρεσίες μας για την μεταφορά των συστημάτων παροχής εφεδρικής ηλεκτρικής ενέργειας και εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
2006 : Το μετοχικό ποσοστό που κατείχε η εταιρία Ιμπέριο Α.Ε στην εταιρία Χάρλας Α.Ε. μεταβιβάστηκε.στην  τότε πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της πρώτης Νάση Βασιλική η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των μετοχών.
2007: Αποδεχόμαστε την πρόσκληση ενός ακόμη ισχυρού, παγκόσμιου δικτύου διαμεταφορέων, του AIR & OCEAN PARTNERS (AOP).
2010: Αποδεχόμαστε την πρόσκληση ενός ακόμη ισχυρού, παγκόσμιου δικτύου διαμεταφορέων, του PPL NETWORK.
2013: Η Εταιρεία μας διακρίθηκε με το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας το οποίο προάγεται από τον Οργανισμό European Foundation of Quality Management – EFQM, έναν ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που έχει ως κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη, προβολή και διάδοση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Ευρώπη, και το οποίο αποτελεί την πρωταρχική πηγή για Ευρωπαϊκούς οργανισμούς που αναζητούν την Αριστεία κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους στην αγορά.
2016: Αποδεχόμαστε την πρόσκληση δύο ακόμη ισχυρών, παγκόσμιου δικτύου διαμεταφορέων, του HCL Group (ECU Line Worldwide) καθώς και του IELA Group (International Exhibition Logistics Association).
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων