Μεταφορές Εκθεσιακών

___

Η ΧΑΡΛΑΣ έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα που αναλαμβάνει τη διαχείριση εκθέσεων. Περισυλλέγουμε, μεταφέρουμε και εγκαθιστάμε το υλικό μιας έκθεσης ή μιας εκδήλωσης χάρις το ειδικευμένο προσωπικό μας. Το τμήμα διαχείρισης εκθέσεων και εκδηλώσεων της ΧΑΡΛΑΣ μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Συσκευάζουμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε Έργα Τέχνης, εξοπλισμό μουσικών συγκροτημάτων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ολοκληρωμένη υπηρεσία εκθέσεων της ΧΑΡΛΑΣ αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση οποιασδήποτε έκθεσης παγκοσμίως. Σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, οι άνθρωποί μας εξασφαλίζουν τη λεπτή διαχείριση των εκθεμάτων του πελάτη, βασιζόμενοι στην τοπική τεχνογνωσία τους και την ικανότητα της ΧΑΡΛΑΣ για παροχή υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου, στοιχεία που συμβάλλουν στην άριστη οργάνωση όλων των εκθέσεων. Στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, οι άνθρωποί μας υποστηρίζονται από ειδικούς επαγγελματίες της χώρας προέλευσης του εκθέτη για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Διαβάστε περισσότερα…

Η Χάρλας Α.Ε. μπορεί να οργανώσει ATA Carnet για τους πελάτες της καθώς και να τους καθοδηγήσει για τις εκδηλώσεις τους και τις εκθέσεις επαγγελματικών εκδηλώσεων στον τελικό προορισμό τους εγκαίρως, κάθε φορά!

Ενδεικτική λίστα διεθνών εκθέσεων στις οποίες αναλάβαμε την μεταφορά…

Έργα και ημέραι…

Διεθνής Έκθεση Sial Παρίσι Διεθνής Έκθεση Anuga Κολωνία
Οκτώβριος 2018 Σεπτέμβριος 2019
Διαβάστε περισσότερα… Διαβάστε περισσότερα…
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων