Συχνές Ερωτήσεις

___

Στην οδική μεταφορά 1 κυβ.μέτρο αντιστοιχεί με 333 κιλά δηλαδή 1:3
Στη θαλάσσια μεταφορά 1 κυβ.μέτρο αντιστοιχεί με 1 τόνο δηλαδή 1:1
Στην αεροπορική μεταφορά 1 κυβ.μέτρο αντιστοιχεί με 167 κιλά  δηλαδή 1:6

Πολλές φορές η συσκευασία του εμπορεύματος καταλαμβάνει επί του φορτηγού αυτοκινήτου περισσότερο δάπεδο απ’ ότι θα δικαιολογούσε το πραγματικό του βάρος. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ως βάση για την τιμολόγηση ο καταληφθείς χώρος δαπέδου ή το τρέχον μέτρο επί αυτοκινήτου και το οποίο υπολογίζεται με 1.750 κιλά.

Εξυπηρετούμε όλες τις χώρες του κόσμου στην αεροπορική και θαλάσσια μεταφορά.

Στην οδική μεταφορά εξυπηρετούμε Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Ελβετία, Ισπανία, Πολωνία, Σουηδία, Νορβηγία, Τσεχία, Φιλανδία, Δανία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουκρανία, Τουρκία, Αλβανία, Βοσνία, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, ΠΓΜ, Μάλτα, Αγ. Μαρίνος, Λιχνενστάιν, Μονακό, Ανδόρρα, Πορτογαλία, Καζακστάν, Λευκορωσία, Μολδαβία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ρωσία, Ισλανδία.

Οι αποθήκες μας βρίσκονται στις παρακάτω τοποθεσίες:

1/ Θέση Άνω Φούσα (ΕΞΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΥ 4) Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19300 Τηλ:210 9648826 (1500 τ.μ.)
2/ Θέση Μαντρί Λογοθέτη ή Χάβωσι Μαγούλα | Αττικής Τηλ: 210 9648710 (5000 τ.μ.)
3/ Καποδιστρίου 24, Πειραιάς, Τ.Κ. 18531 Τηλ: 210 9648774

Είναι το ακρωνύμιο (Accord European Relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας.
Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:

Κλάση 1.0: Εκρηκτικές ουσίες και είδη
Κλάση 2.0: Αέρια
Κλάση 3.0: Εύφλεκτα υγρά
Κλάση 4.1:Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες
Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
Κλάση 7.0: Ραδιενεργά υλικά
Κλάση 8.0: Διαβρωτικές ουσίες
Κλάση 9.0: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων