Ασφαλίσεις Φορτίων

___

Ο κλάδος των μεταφορών έχει ως αντικείμενο την ασφάλιση φορτίων που μεταφέρονται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο στην θάλασσα, στην ξηρά (οδικώς ή σιδηροδρομικώς), στον αέρα ή με το ταχυδρομείο (ή με συνδυασμό ορισμένων εκ των ανωτέρω μέσων), κατά κινδύνων που συμφωνούνται μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και πελάτη.

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι:

ΡΗΤΡΑ “C”

  • Προσφέρει την πιο περιορισμένη κάλυψη, και καλύπτει απώλεια ή ζημιά φορτίου που αποδίδεται σε: έκρηξη ή πυρκαγιά προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή πλοίου- ανατροπή, εκτροχιασμού, πρόσκρουση ή σύγκρουση χερσαίου μεταφορικού μέσου πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό εκφόρτωση του μεταφερόμενου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγή θυσία γενικής αβαρίας θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στη θάλασσα

ΡΗΤΡΑ “Β”

  • Προσφέρει ευρύτερη κάλυψη από την ρήτρα C και καλύπτει ότι η ρήτρα C και επιπλέον: ηφαιστειακή έκρηξη, σεισμό ή κεραυνό παράσυρση του εμπορεύματος στη θάλασσα από κύμα εισροή νερού, θάλασσας, λίμνης ή ποταμού στο μεταφορικό μέσο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένου οπωσδήποτε του νερού της βροχής ολική απώλειας δέματος κατά το θαλάσσιο ταξίδι ή κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης από και προς το πλοίο ή το πλωτό μέσο.

ΡΗΤΡΑ “Α”

  • Αυτή η ρήτρα προσφέρει την πληρέστερη κάλυψη, καλύπτοντας ότι οι ρήτρες Β και C, αλλά και άλλους κινδύνους που ρητά δεν εξαιρούνται.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων