Υπηρεσίες Logistics

___

Ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί μέσα σε μία  παγκοσμιοποιημένη αγορά που κινούνται οι επιχειρήσεις, τις αναγκάζει να αναζητήσουν νέους τρόπους πελατειακής προσέγγισης. Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία και το συντονισμό με τους προμηθευτές τους, καθώς και με τους πελάτες τους. Τον ρόλο αυτό του συντονιστή παίζουν τα logistics.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με πιστοποιημένες εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και οι οποίες διαθέτουν όλα τα σύγχρονα μέσα ηλεκτρικές ράμπες και μηχανικά μέσα δίνοντας τη δυνατότητα σωστής και ασφαλούς εκφόρτωσης.

Καταμέτρηση κατά τη φυσική παραλαβή (picking), διαχωρισμός και αποθήκευση των εμπορευμάτων. Η περισυλλογή των εμπορευμάτων γίνεται με ασύρματα τερματικά. Επιπλέον, γίνεται επαναληπτικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της τελικής συσκευασίας (packing) για να εξαλειφθούν οι πιθανότητες ανθρώπινου λάθους. Τέλος, πραγματοποιείται η διαδικασία του labeling όπου απαιτείται κατά την προετοιμασία των παραγγελιών.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων