Κοινωνική Συμβολή

___

Για την Εταιρεία μας, αποτελεί προτεραιότητα η υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της: Κοινωνική μέριμνα, περιβάλλον, εκπαίδευση, πολιτισμός και αθλητισμός.

Η φύση του αντικειμένου των υπηρεσιών μας, μας ευαισθητοποιεί και μας φέρνει δίπλα στον άνθρωπο και μπροστά σε ζητήματα ανθρώπινης ζωής, που απαιτούν συντονισμένες, ακριβείς και άμεσες δραστηριότητες.

Στην προσπάθεια αυτή η Εταιρεία μας έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταφορές όπως για παράδειγμα τη μεταφορά ανθρωπίνου αίματος, δέρματος αλλά και οργάνων. Αυτές οι υπηρεσίες, από μόνες τους, μας τοποθετούν υψηλά στην βαθμίδα της Κοινωνικής Ευθύνης, και σκιαγραφούν την Εταιρεία μας σαν ένα κύτταρο της κοινωνίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και ανθρωπιστικό περιεχόμενο.

Διαβάστε περισσότερα στα άρθρα περί Κοινωνικής Συμβολής

Η Εταιρεία μας είναι μέλος στη Καλλιπάτειρα και μέλος του Οικονομικού Ελληνισμού.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων