Ασφαλίσεις Φορτίων

___

Ο κλάδος των μεταφορών έχει ως αντικείμενο την ασφάλιση φορτίων που μεταφέρονται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο στην θάλασσα, στην ξηρά (οδικώς ή σιδηροδρομικώς), στον αέρα ή με το ταχυδρομείο (ή με συνδυασμό ορισμένων εκ των ανωτέρω μέσων), κατά κινδύνων που συμφωνούνται μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και πελάτη.

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι:

ΡΗΤΡΑ “C”

  • Προσφέρει την πιο περιορισμένη κάλυψη, και καλύπτει απώλεια ή ζημιά φορτίου που αποδίδεται σε: έκρηξη ή πυρκαγιά προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή πλοίου- ανατροπή, εκτροχιασμού, πρόσκρουση ή σύγκρουση χερσαίου μεταφορικού μέσου πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό εκφόρτωση του μεταφερόμενου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγή θυσία γενικής αβαρίας θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στη θάλασσα

ΡΗΤΡΑ “Β”

  • Προσφέρει ευρύτερη κάλυψη από την ρήτρα C και καλύπτει ότι η ρήτρα C και επιπλέον: ηφαιστειακή έκρηξη, σεισμό ή κεραυνό παράσυρση του εμπορεύματος στη θάλασσα από κύμα εισροή νερού, θάλασσας, λίμνης ή ποταμού στο μεταφορικό μέσο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένου οπωσδήποτε του νερού της βροχής ολική απώλειας δέματος κατά το θαλάσσιο ταξίδι ή κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης από και προς το πλοίο ή το πλωτό μέσο.

ΡΗΤΡΑ “Α”

  • Αυτή η ρήτρα προσφέρει την πληρέστερη κάλυψη, καλύπτοντας ότι οι ρήτρες Β και C, αλλά και άλλους κινδύνους που ρητά δεν εξαιρούνται.

Ανακοίνωση

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Αναφερόμαστε στα διάφορα emails που λάβατε από δήθεν συνεργάτες μας με τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις Christos Koufos (christoskoufos1970@gmail.com), Nikos Tsagkaris (nikolastsaga@gmail.com), Freeman-expo@outlook.com ή παραπέμποντας στον ιστότοπο  https://www.clergylaity.org/exhibitors/map  με τους οποίους η εταιρεία μας δεν έχει καμιά σχέση, ούτε τούς δώσαμε ποτέ οιαδήποτε εντολή να ενεργήσουν για την εταιρεία μας.

Πρόκειται για απάτη εις βάρος της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας δεν προσλαμβάνει υπαλλήλους για να εργάζονται εξ αποστάσεως για λογαριασμό της, όπως αναφέρουν στα emails τους οι ανωτέρω απατεώνες, ούτε καταβάλαμε οιαδήποτε αμοιβή στους ανωτέρω ή σε οιονδήποτε άλλο για να κάνει τέτοια τάχα εξ αποστάσεως εργασία για λογαριασμό μας. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως αγνοήσετε τα οιαδήποτε emails (ηλεκτρονικά μηνύματα) των ανωτέρω και να εμπιστεύεστε μόνο τα newsletters που αναρτά η εταιρεία μας στο site της αναφορικά με τις εμπορικές δραστηριότητες μας. Η εταιρεία μας πάντα στα  emails που αποστέλλει  αναγράφει στο τέλος  του μηνύματος το όνομα και επίθετο του υπευθύνου , την θέση στην εταιρεία που έχει,  το τμήμα και την επωνυμία της εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων