ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

___

Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015

Η Χάρλας Διεθνείς Μεταφορές Α.Ε. έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει, συντηρεί και βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και αποτελείται από ένα σύνολο διεργασιών, διαδικασιών, πόρων και μεθόδων παρακολούθησης που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών. Διαβάστε περισσότερα…

___

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013

Για την εταιρεία μας, η ασφάλεια και η προστασία πληροφοριών δεν αποτελεί απλώς υποχρέωση τήρησης των κανονιστικών απαιτήσεων. Είναι επίσης και μία σαφής ένδειξη της ποιότητας των υπηρεσιών και μια βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης. Διαβάστε περισσότερα…

___

Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Αριστείας

Το ταξίδι μας για την επιχειρηματική αριστεία ήταν σταθμός για την Εταιρεία μας. Σήμερα, χρειάζεται όσο ποτέ να δουλέψουμε ενωμένοι με πίστη ώστε να αντιστρέψουμε την υφεσιακή πορεία σε σταθερότητα και μετά σε ανάπτυξη. Διαβάστε περισσότερα…

___

Πιστοποιητικό IATA

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Εταιρεία μας από το 1973 έλαβε από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών πιστοποιητικό για την  επιτυχή ένταξή της στην οικογένεια ΙΑΤΑ. Διαβάστε περισσότερα…

___

Πιστοποιητικό FIATA

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Εταιρεία μας έλαβε από την International Federation of Freight Forwarders Association πιστοποιητικό για την  επιτυχή ένταξή της στην οικογένεια FΙΑΤΑ. Διαβάστε περισσότερα…

___

Πιστοποιητικό AEO

Από την 10η Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία μας γίνεται  κάτοχος Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEOF: Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές απλουστεύσεις /Ασφάλεια και προστασία). Διαβάστε περισσότερα…

___

Βεβαίωση Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Υλικών

Από την 05η Απριλίου 2021, η εταιρεία μας γίνεται  κάτοχος Πιστοποιητικού Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Υλικών βάσει της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (η οποία έχει εναρμονιστεί με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648). Διαβάστε περισσότερα…

___

Σύστημα Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς ISO 37001:2016

Από την 02η Αυγούστου 2021, η εταιρεία μας γίνεται  κάτοχος του πρότυπου ISO 37001:2016 το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει έναν οργανισμό να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς. Διαβάστε περισσότερα…

___

Πιστοποίηση ΕΚΒΑ

Η Χάρλας Διεθνείς Μεταφορές Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και διαθέτει Υπαρχείο για την ασφαλή φύλαξη των διαβαθμισμένων πληροφοριών που διαχειρίζεται μέχρι επιπέδου «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΡΗΤΟ», «ΝΑΤΟ SECRET”, «EU SECRET» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΕΚΒΑ και τις αντίστοιχες οδηγίες του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.

Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ/2005) της πολιτικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ C-M(2002)49 – Enclosure “G”17 June 2002 καθώς και της απόφασης του EUROPEAN COUNSIL 2013/488/EC χορηγήθηκε στην Εταιρεία μας εξουσιοδότηση βαθμού ασφαλείας «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ», «ΝΑΤΟ SECRET”, «EU SECRET»

Επίσης η ΓΔΑΕΕ πιστοποίησε ως υπεύθυνους ασφαλείας στελέχη της Εταιρείας μας βάσει ΕΚΒΑ για τη μεταφορά και διαχείριση διαβαθμισμένου υλικού.

Ανακοίνωση

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Αναφερόμαστε στα διάφορα emails που λάβατε από δήθεν συνεργάτες μας με τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις Christos Koufos (christoskoufos1970@gmail.com), Nikos Tsagkaris (nikolastsaga@gmail.com), Freeman-expo@outlook.com ή παραπέμποντας στον ιστότοπο  https://www.clergylaity.org/exhibitors/map  με τους οποίους η εταιρεία μας δεν έχει καμιά σχέση, ούτε τούς δώσαμε ποτέ οιαδήποτε εντολή να ενεργήσουν για την εταιρεία μας.

Πρόκειται για απάτη εις βάρος της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας δεν προσλαμβάνει υπαλλήλους για να εργάζονται εξ αποστάσεως για λογαριασμό της, όπως αναφέρουν στα emails τους οι ανωτέρω απατεώνες, ούτε καταβάλαμε οιαδήποτε αμοιβή στους ανωτέρω ή σε οιονδήποτε άλλο για να κάνει τέτοια τάχα εξ αποστάσεως εργασία για λογαριασμό μας. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως αγνοήσετε τα οιαδήποτε emails (ηλεκτρονικά μηνύματα) των ανωτέρω και να εμπιστεύεστε μόνο τα newsletters που αναρτά η εταιρεία μας στο site της αναφορικά με τις εμπορικές δραστηριότητες μας. Η εταιρεία μας πάντα στα  emails που αποστέλλει  αναγράφει στο τέλος  του μηνύματος το όνομα και επίθετο του υπευθύνου , την θέση στην εταιρεία που έχει,  το τμήμα και την επωνυμία της εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων