ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΕΟ

___

Από την 10η Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία Χάρλας Διεθνείς Μεταφορές γίνεται  κάτοχος Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEOF: Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές απλουστεύσεις /Ασφάλεια και προστασία).

Η Εταιρεία μας ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorized Economic Operator – AEOF) θεωρείται πλέον ένας αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας και επομένως βάσει του τύπου του πιστοποιητικού που του έχει χορηγηθεί, μπορεί πλέον να διαχειριστεί με αποτέλεσμα τη μείωση του διοικητικού κόστους, την επιτάχυνση των εμπορευματικών ροών, την βελτίωση των εξωτερικών λειτουργιών και τελικά την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα που μας δίδει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό συνοψίζονται ως εξής:

  • Ευκολότερη πρόσβαση στις τελωνειακές απλοποιήσεις
  • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι παραστατικών
  • Προτεραιότητα σε θέματα ελέγχου εφόσον τα εμπορεύματα του εγκεκριμένου επιλεγούν για έλεγχο
  • Επιλογή του τόπου ελέγχου
  • Μειωμένο σύνολο στοιχείων για τις συνοπτικές διασαφήσεις
  • Γνωστοποίηση πριν από την άφιξη του εμπορεύματος
  • Αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο μελλοντικών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών
  • Έμμεσα Οφέλη όπως περιορισμός των κλοπών και των απωλειών, μείωση των καθυστερήσεων στις αποστολές εμπορευμάτων, βελτίωση του προγραμματισμού, ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων, μείωση του κόστους των ελέγχων των προμηθευτών, μείωση των προβλημάτων μέσω του έγκαιρου εντοπισμού τους από τους υπαλλήλους κλπ.
  • Αναγνώριση του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου

Ανακοίνωση

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Αναφερόμαστε στα διάφορα emails που λάβατε από δήθεν συνεργάτες μας με τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις Christos Koufos (christoskoufos1970@gmail.com), Nikos Tsagkaris (nikolastsaga@gmail.com), Freeman-expo@outlook.com ή παραπέμποντας στον ιστότοπο  https://www.clergylaity.org/exhibitors/map  με τους οποίους η εταιρεία μας δεν έχει καμιά σχέση, ούτε τούς δώσαμε ποτέ οιαδήποτε εντολή να ενεργήσουν για την εταιρεία μας.

Πρόκειται για απάτη εις βάρος της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας δεν προσλαμβάνει υπαλλήλους για να εργάζονται εξ αποστάσεως για λογαριασμό της, όπως αναφέρουν στα emails τους οι ανωτέρω απατεώνες, ούτε καταβάλαμε οιαδήποτε αμοιβή στους ανωτέρω ή σε οιονδήποτε άλλο για να κάνει τέτοια τάχα εξ αποστάσεως εργασία για λογαριασμό μας. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως αγνοήσετε τα οιαδήποτε emails (ηλεκτρονικά μηνύματα) των ανωτέρω και να εμπιστεύεστε μόνο τα newsletters που αναρτά η εταιρεία μας στο site της αναφορικά με τις εμπορικές δραστηριότητες μας. Η εταιρεία μας πάντα στα  emails που αποστέλλει  αναγράφει στο τέλος  του μηνύματος το όνομα και επίθετο του υπευθύνου , την θέση στην εταιρεία που έχει,  το τμήμα και την επωνυμία της εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων