ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΕΟ

___

Από την 10η Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία μας Χάρλας Α.Ε. γίνεται  κάτοχος Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEOF: Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές απλουστεύσεις /Ασφάλεια και προστασία).

Η Εταιρεία μας ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorized Economic Operator – AEOF) θεωρείται πλέον ένας αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας και επομένως βάσει του τύπο του πιστοποιητικού που του έχει χορηγηθεί, μπορεί πλέον να διαχειριστεί με αποτέλεσμα τη μείωση του διοικητικού κόστους, την επιτάχυνση των εμπορευματικών ροών, την βελτίωση των εξωτερικών λειτουργιών και τελικά την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα που μας δίδει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό συνοψίζονται ως εξής:

  • Ευκολότερη πρόσβαση στις τελωνειακές απλοποιήσεις
  • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι παραστατικών
  • Προτεραιότητα σε θέματα ελέγχου εφόσον τα εμπορεύματα του εγκεκριμένου επιλεγούν για έλεγχο
  • Επιλογή του τόπου ελέγχου
  • Μειωμένο σύνολο στοιχείων για τις συνοπτικές διασαφήσεις
  • Γνωστοποίηση πριν από την άφιξη του εμπορεύματος
  • Αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο μελλοντικών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών
  • Έμμεσα Οφέλη όπως περιορισμός των κλοπών και των απωλειών, μείωση των καθυστερήσεων στις αποστολές εμπορευμάτων, βελτίωση του προγραμματισμού, ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων, μείωση του κόστους των ελέγχων των προμηθευτών, μείωση των προβλημάτων μέσω του έγκαιρου εντοπισμού τους από τους υπαλλήλους κλπ.
  • Αναγνώριση του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων