Βεβαίωση Διακίνησης Τεχνολογικών Προϊόντων

___

Από την 05η Απριλίου 2021, η εταιρεία μας γίνεται  κάτοχος Πιστοποιητικού Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Υλικών βάσει της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (η οποία έχει εναρμονιστεί με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648).

Η Εταιρεία μας αξιολογήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.) εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας. Το ΕΚΑΠΤΥ λειτουργεί ως ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας και Προϊόντων. Ως διαπιστευμένος φορέας, αξιολογεί και πιστοποιεί συστήματα ποιότητας εταιρειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 αλλά και της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/04.

Ο συγκεκριμένος φορέας, αξιολόγησε τη συμμόρφωση της Εταιρεία μας για διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (η οποία έχει εναρμονιστεί με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648). Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος που χορηγεί το ΕΚΑΠΤΥ καθώς και η χορήγηση σήμανσης CE 0653 σημαίνει ότι το πιστοποιημένο προϊόν παράγεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Ανακοίνωση

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Αναφερόμαστε στα διάφορα emails που λάβατε από δήθεν συνεργάτες μας με τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις Christos Koufos (christoskoufos1970@gmail.com), Nikos Tsagkaris (nikolastsaga@gmail.com), Freeman-expo@outlook.com ή παραπέμποντας στον ιστότοπο  https://www.clergylaity.org/exhibitors/map  με τους οποίους η εταιρεία μας δεν έχει καμιά σχέση, ούτε τούς δώσαμε ποτέ οιαδήποτε εντολή να ενεργήσουν για την εταιρεία μας.

Πρόκειται για απάτη εις βάρος της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας δεν προσλαμβάνει υπαλλήλους για να εργάζονται εξ αποστάσεως για λογαριασμό της, όπως αναφέρουν στα emails τους οι ανωτέρω απατεώνες, ούτε καταβάλαμε οιαδήποτε αμοιβή στους ανωτέρω ή σε οιονδήποτε άλλο για να κάνει τέτοια τάχα εξ αποστάσεως εργασία για λογαριασμό μας. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως αγνοήσετε τα οιαδήποτε emails (ηλεκτρονικά μηνύματα) των ανωτέρω και να εμπιστεύεστε μόνο τα newsletters που αναρτά η εταιρεία μας στο site της αναφορικά με τις εμπορικές δραστηριότητες μας. Η εταιρεία μας πάντα στα  emails που αποστέλλει  αναγράφει στο τέλος  του μηνύματος το όνομα και επίθετο του υπευθύνου , την θέση στην εταιρεία που έχει,  το τμήμα και την επωνυμία της εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων