ISO 9001:2015

___

Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015

Η Χάρλας Διεθνείς Μεταφορές Α.Ε. έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει, συντηρεί και βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και αποτελείται από ένα σύνολο διεργασιών, διαδικασιών, πόρων και μεθόδων παρακολούθησης που αφορούν την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.
Εστίαση στο πελάτη

H Εταιρεία μας είναι προσανατολισμένη στην σύγχρονη μεταφορική αγορά. Στηρίζεται στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη και τις μεταφράζει σε απαιτήσεις, προδιαγραφές, σχέδια ποιότητας και τις τελικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διεργασίες
Στόχοι για την ποιότητα

Οι στόχοι ποιότητας καθορίζονται στο επίπεδο της ανώτατης διοίκησης σε ετήσια βάση και προέρχονται από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εταιρική πολιτική ποιότητας. Οι στόχοι εφαρμόζονται στο σύνολο του ΣΔΠ και είναι απόλυτα συμβατοί με την πολιτική ποιότητας της εταιρίας, κατά το δυνατόν μετρήσιμοι, και συμβατοί με την δέσμευση της διοίκησης για συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.
Πολιτική ποιότητας

Εμείς στην Χάρλας με οδηγό το ΟΡΑΜΑ, την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τις ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, προσφέρουμε κορυφαίες ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών μας, καλύπτοντας τις ανάγκες τους καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς των αντικειμένων τους, από την πρώτη επικοινωνία, μέχρι και την ολοκλήρωση της μεταφοράς στον χώρο τους.
Στοχεύοντας στην «Επιχειρηματική Αριστεία» προσπαθούμε να ενισχύσουμε την επιτυχημένη πελατοκεντρική φιλοσοφία μας, την ανταγωνιστική θέση μας και την παροχή τεχνολογικά προηγμένων υπηρεσιών, ώστε να διεκδικήσουμε την πρωτιά της εταιρείας μας ανάμεσα στις Ελληνικές μεταφορικές εταιρείες.
Ως «κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία» στοχεύουμε στην παροχή αξίας στα ενδιαφερόμενα μέρη και πιστεύουμε ότι η ποιότητα αποτελεί θεμέλιο της κουλτούρα μας.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη καλούνται να αποτελέσουν υπόδειγμα «Αριστείας». Δεσμευόμαστε για:

• την αδιάλειπτη προσφορά άψογων υπηρεσιών που βοηθούν τους πελάτες μας να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης και άκρως ανταγωνιστικής αγοράς, όπως επίσης να μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτές τις υπηρεσίες.
• τη διασφάλιση με υπευθυνότητα των απαιτήσεων μιας σύγχρονης μεταφοράς εντός και εκτός Ελλάδας, προσφέροντας υπηρεσίες με τα πιο σύγχρονα μέσα μεταφοράς για την καλύτερη ασφάλεια των εμπορευμάτων, αντικειμένων, οικοσκευών αλλά και με τα πιο σύγχρονα υλικά συσκευασίας σχεδιασμένα για κορυφαία προστασία και αντοχή, των αντικειμένων, κατά τη μεταφορά τους.
• τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των λειτουργιών και της απόδοσης μας μέσω του καθορισμού, της παρακολούθησης και της αναθεώρησης των στόχων μας, με σκοπό να ικανοποιήσουμε ή και – όπου αυτό είναι εφικτό – να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
• την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• την αξίωση συμμετοχής του προσωπικού μας, των συνεργατών και προμηθευτών μας στην επίτευξη των στόχων μας, σχετικά με την ποιότητα των εργασιών μας, με την εφαρμογή όλων των σχετικών κανονισμών και προγραμμάτων.
• την προσπάθεια εξεύρεσης καινοτόμων προσεγγίσεων όσον αφορά στις λειτουργίες και τις υπηρεσίες μας.
• την ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, του προσωπικού μας και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
Με την εκπλήρωση όλων των αναγκαίων απαιτήσεων, μαζί με τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και της παραγωγικότητάς μας, θα αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας στον τομέα των μεταφορών.

Εφαρμογή του ISO

Για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκώς:
• Την καθιέρωση στόχων ποιότητας.
• Την παρακολούθηση και βελτίωση του ΣΔΠ μέσω των ανασκοπήσεων της ανώτατης Διοίκησης.
• Την ύπαρξη Σχεδίων Ποιότητας, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον πελάτη, για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που σχεδιάζεται, παράγεται και διατίθεται από την εταιρεία (quality plan).
• Την ύπαρξη των απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.
• Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών που προσφέρει ως προς την ποιότητα, την ισχύουσα νομοθεσία (Ελληνική, Διεθνής), τις οδηγίες των προμηθευτών και τις απαιτήσεις των πελατών.
• Ένα αποδοτικό Εργασιακό Περιβάλλον στελεχωμένο από προσωπικό υψηλής στάθμης.

Ανακοίνωση

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Αναφερόμαστε στα διάφορα emails που λάβατε από δήθεν συνεργάτες μας με τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις Christos Koufos (christoskoufos1970@gmail.com), Nikos Tsagkaris (nikolastsaga@gmail.com), Freeman-expo@outlook.com ή παραπέμποντας στον ιστότοπο  https://www.clergylaity.org/exhibitors/map  με τους οποίους η εταιρεία μας δεν έχει καμιά σχέση, ούτε τούς δώσαμε ποτέ οιαδήποτε εντολή να ενεργήσουν για την εταιρεία μας.

Πρόκειται για απάτη εις βάρος της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας δεν προσλαμβάνει υπαλλήλους για να εργάζονται εξ αποστάσεως για λογαριασμό της, όπως αναφέρουν στα emails τους οι ανωτέρω απατεώνες, ούτε καταβάλαμε οιαδήποτε αμοιβή στους ανωτέρω ή σε οιονδήποτε άλλο για να κάνει τέτοια τάχα εξ αποστάσεως εργασία για λογαριασμό μας. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως αγνοήσετε τα οιαδήποτε emails (ηλεκτρονικά μηνύματα) των ανωτέρω και να εμπιστεύεστε μόνο τα newsletters που αναρτά η εταιρεία μας στο site της αναφορικά με τις εμπορικές δραστηριότητες μας. Η εταιρεία μας πάντα στα  emails που αποστέλλει  αναγράφει στο τέλος  του μηνύματος το όνομα και επίθετο του υπευθύνου , την θέση στην εταιρεία που έχει,  το τμήμα και την επωνυμία της εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων