EFQM Επιχειρηματική Αριστεία

___

Αγαπητοί μας Συνεργάτες,

  • Το ταξίδι μας για την επιχειρηματική αριστεία ήταν σταθμός για την Εταιρεία μας. Σήμερα, χρειάζεται όσο ποτέ να δουλέψουμε ενωμένοι με πίστη, ώστε να αντιστρέψουμε την υφεσιακή πορεία σε σταθερότητα και μετά σε ανάπτυξη.
  • Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας προάγεται από τον Οργανισμό European Foundation of Quality Management – EFQM – έναν ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που έχει ως κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη, προβολή και διάδοση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Ευρώπη – και αποτελεί την πρωταρχική πηγή για Ευρωπαϊκούς οργανισμούς που αναζητούν την Αριστεία, κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους στην αγορά.
  • Το συγκεκριμένο μοντέλο αποσκοπεί στην ανάδειξη των ισχυρών σημείων μιας επιχείρησης αλλά και στον εντοπισμό των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση, με απώτερο στόχο να επιτευχθεί η άριστη απόδοση σε σχέση με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, τους Πελάτες, το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνία.
  • Η διάκριση «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» (“Committed to Excellence”) αποτελεί δέσμευση για όλους ότι στην Χάρλας Διεθνείς Μεταφορές Α.Ε., σε κάθε κίνηση και σε κάθε δράση, η απόδοση θα βελτιώνεται καθημερινά και θα γίνονται πράξη όλες οι υποσχέσεις.
  • Η αγάπη για τη δουλειά και η αφοσίωση, συνδυασμένη με την αίσθηση της οικογένειας που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εργαζομένους μας, είναι η αληθινή δύναμή μας. Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης ανέδειξε περιοχές βελτίωσης που οι ρυθμοί της καθημερινής δραστηριότητας δεν επέτρεπαν μέχρι εκείνη την στιγμή να αναδειχθούν. Επίσης, η υλοποίηση των έργων που επιλέξαμε, με τον δομημένο τρόπο που ορίζει το μοντέλο, μας έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξουμε δομές και διαδικασίες άμεσης απόδοσης και πολύτιμη εμπειρία για όλους μας.
  • Ο δρόμος μας ήταν γεμάτος από γνώσεις, εμπειρία και μπορούμε σήμερα να αναγνωρίσουμε τα οφέλη τα οποία κερδίσαμε μέσα από τη συμμετοχή μας στο μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας. Το όφελος για τον πελάτη, τους συνεργάτες μας και το προσωπικό μας ήταν η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η επιδίωξη βέλτιστου επιπέδου, η δημιουργία και η ικανοποίηση των προσδοκιών μας.
  • Ο EFQM μας βάζει στην «ενσυνείδητη αγωνιστικότητα». Δεν θα πρέπει να χάσουμε ποτέ από μέσα μας τον Οδυσσέα, την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση πραγματικά ενσυνείδητου αγωνιστικού ανθρώπου, με πολύ ισχυρή επίγνωση του ποιος είναι. Η Οδύσσεια είναι το ταξίδι του συνειδητού αγωνιστή, για επιστροφή εκεί που επιβεβαιώνεται η ταυτότητά του. Για μας, το ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη, συμβολίζει την πρώτη καταγραφή του ενσυνείδητου αγωνιστικού πνεύματος σε παγκόσμιο επίπεδο!

Ανακοίνωση

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Αναφερόμαστε στα διάφορα emails που λάβατε από δήθεν συνεργάτες μας με τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις Christos Koufos (christoskoufos1970@gmail.com), Nikos Tsagkaris (nikolastsaga@gmail.com), Freeman-expo@outlook.com ή παραπέμποντας στον ιστότοπο  https://www.clergylaity.org/exhibitors/map  με τους οποίους η εταιρεία μας δεν έχει καμιά σχέση, ούτε τούς δώσαμε ποτέ οιαδήποτε εντολή να ενεργήσουν για την εταιρεία μας.

Πρόκειται για απάτη εις βάρος της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας δεν προσλαμβάνει υπαλλήλους για να εργάζονται εξ αποστάσεως για λογαριασμό της, όπως αναφέρουν στα emails τους οι ανωτέρω απατεώνες, ούτε καταβάλαμε οιαδήποτε αμοιβή στους ανωτέρω ή σε οιονδήποτε άλλο για να κάνει τέτοια τάχα εξ αποστάσεως εργασία για λογαριασμό μας. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως αγνοήσετε τα οιαδήποτε emails (ηλεκτρονικά μηνύματα) των ανωτέρω και να εμπιστεύεστε μόνο τα newsletters που αναρτά η εταιρεία μας στο site της αναφορικά με τις εμπορικές δραστηριότητες μας. Η εταιρεία μας πάντα στα  emails που αποστέλλει  αναγράφει στο τέλος  του μηνύματος το όνομα και επίθετο του υπευθύνου , την θέση στην εταιρεία που έχει,  το τμήμα και την επωνυμία της εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων