Σύλλογος Αγάπη – Φροντίδα Ζωής

Η Αγάπη πάνω απ’ όλα  Στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής υπευθυνότητας, η εταιρεία Χάρλας Διεθνείς Μεταφορές στηρίζει και επιβραβεύει το έργο και τη δράση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αγάπη – Φροντίδα Ζωής, που εδώ και χρόνια λειτουργεί υπέρ της πρόληψης τροχαίων

Διαβάστε περοσσότερα...