Έκθεση Transport Logistics 2019

Διεθνής εμπορική έκθεση για τη διαχείριση κινητικότητας, πληροφορικής και εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η πιο σημαντική βιομηχανική πλατφόρμα για την εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές.
Τα logistics των μεταφορών τηρούν τις υποσχέσεις τους: η κορυφαία έκθεση για την εφοδιαστική, την τηλεματική και τις μεταφορές συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από όλο τον κόσμο. Είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα όπου συζητούνται τα πιο σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τη βιομηχανία σήμερα και όπου αποκαλύπτονται νέες δυνατότητες καινοτομίας.
Η αύξηση του αριθμού των εκθετών και του εκθεσιακού χώρου στις μεταφορές logistics καθώς και η εξαιρετική ανατροφοδότηση εκθετών και επισκεπτών υπογραμμίζουν την υψηλή ποιότητα και την παγκόσμια ηγετική θέση αυτής της έκθεσης.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων