Μεταφορές Διεθνών Αθλητικών Εκδηλώσεων

___

Η Εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένες και λειτουργικές υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα -logistics στον αθλητικό τομέα. Διαχειριζόμαστε όλα τα είδη μεταφορών αυτού του τομέα έχοντας μεγάλη εμπειρία με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Όχι μόνο παρέχουμε τις απαιτούμενες υπηρεσίες χερσαίας, αεροπορικής και θαλάσσιας μεταφοράς, αλλά επίσης συντονίζουμε όλη την πορεία της αθλητικής εκδήλωσης σε επίπεδο μεταφοράς, αποθήκευσης και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ομάδα μας θα σας προτείνει την βέλτιστη λύση εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχία όλου του έργου. Προσφέρουμε υπηρεσίες logistics σε όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με αθλήματα, συμπεριλαμβανομένων προπόνησης, χόμπι και αθλητικών διαγωνισμών διεθνώς. Η Εταιρεία μας είναι ο συνεργάτης σας για κάθε είδους αθλητική εκδήλωση. Έχοντας σαν βάση την μακροχρόνια εμπειρία μας, έχουμε χειριστεί το φορτίο πολλών αθλητικών εκδηλώσεων όπως ένα μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα.

Σχεδιασμός, συντονισμός, ομαδική εργασία, δέσμευση, θάρρος, τεχνική ικανότητα και πάθος για επιτυχία – όλα αυτά είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία μιας αθλητικής εκδήλωσης. Η Εταιρεία μας κατέχει αυτές τις προϋποθέσεις και τις εφαρμόζει προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτητικές απαιτήσεις αθλητικών εκδηλώσεων.

Ο χειρισμός μιας αθλητικής εκδήλωσης είναι ένας πολύ εξειδικευμένος τομέας που απαιτεί εκτεταμένο δίκτυο ανταποκριτών σε όλον τον κόσμο, φυσική παρουσία στους χώρους και σωστό χρονοδιάγραμμα.

Κατέχουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και βοηθητικό υλικό τον οποίο παρέχουμε επί τόπου, εγκαίρως, κάθε φορά, έχοντας την υποστήριξη του παγκόσμιου δικτύου ανταποκριτών μας για παράδοση οπουδήποτε διεθνώς.

Η εταιρεία μας παρέχει επίσης την κατάλληλη υποδομή και υποστήριξη για τη διαχείριση αθλητικών χώρων μεγάλης κλίμακας, έχοντας ολοκληρωμένη τεχνογνωσία και πόρους για την υποστήριξη τέτοιων εκδηλώσεων.

Με τη μακρόχρονη φήμη μας στην οργάνωση διεθνών αθλητικών γεγονότων, η ομάδα των ειδικών μας έχει αναπτύξει διεργασίες logistics για το συντονισμό του συνόλου μιας διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχία της.

Είτε πρόκειται για οργανωμένη αθλητική εκδήλωση, είτε για παγκόσμια αθλητική περιοδεία, όλα αυτά τα έργα έχουν πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτούν απόλυτη ευελιξία και η ειδική ομάδα μας είναι εκεί για να συμμορφωθεί με τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Η εταιρεία μας προσφέρει επίσης τις ακόλουθες υπηρεσίες σε αυτόν τον τομέα:

• Παροχή όλων των υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων

• Ρύθμιση όλων των τελωνειακών διατυπώσεων

• Συντονισμός της ασφάλειας του έργου

• Εξασφαλίζει όλες τις διαδικασίες συλλογής και συσκευασίας

• Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού και προσωπικού

• Online παρακολούθηση του έργου

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων