Μεταφορές Φαρμάκων

___

Ο Ιατρικός κλάδος είναι απαιτητικός στις συνθήκες μεταφοράς των προϊόντων. Η Εταιρεία μας γνωρίζει αυτές τις απαιτήσεις και χτίζει σε καθημερινή βάση την πελατειακή της σχέση μεγιστοποιώντας και βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητά της στην μεταφορά ιατρικού-βιολογικού υλικού με συνέπεια και ακρίβεια.

Η Εταιρεία Χάρλας, έχει δημιούργησει ειδικό τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα μεταφοράς φαρμάκων και βιολογικού υλικού. Η εξειδικευμένη ομάδα μας διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας βελτιώνοντας συνεχώς τις διεργασίες-διαδικασίες μιας τόσο ευαίσθητης μεταφοράς με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών μας.

Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες μεταφοράς προσφέρουμε επίσης στους πελάτες μας αποθήκευση, τελωνειακές διαδικασίες και συσκευασία ιατρικού υλικού.

Η Εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα πιστοποιημένων συνεργατών υποστηρίζοντας και βελτιστοποιώντας έτσι τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γνωρίζοντας το πόσο ευαίσθητη είναι η μεταφορά βιολογικού υλικού. Έτσι μπορούμε και εξασφαλίζουμε την καλύτερη διαχείριση των αναγκών της πελατειακής μας βάσης θέτοντας υψηλά standards.

Διαθέτουμε ένα μεγάλο δίκτυο ανταποκριτών παγκοσμίως και σε συνδυασμό με το know-how που κατέχουμε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την άμεση λύση που έχει ανάγκη τέτοιου τύπου ειδική μεταφορά. Οι διαδικασίες που έχουμε αναπτύξει είναι έτσι δομημένες έτσι ώστε να εξυπηρετούμε τέτοιου είδους φορτία ανεξάρτητα με τον τύπο, την προέλευση ή τον προορισμό τους. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες της:

  • Μεταφορά Βιολογικού υλικού & Φαρμάκων σε όλο τον κόσμο
  • Μεταφορά Βλαστο-κυττάρων
  • Μεταφορά Νοσοκομειακού υλικού
  • ADR Αποστολές
  • Μεταφορά υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία
  • Έλεγχο θερμοκρασίας καθ΄όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, διαχείρισης και αποθήκευσης του ιατρικού υλικού.
  • Συνδυασμένη μεταφορά για καλύτερη εξυπηρέτηση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων